Điều khoản dịch vụ
Việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi  AEVIEWX thiết lập thỏa thuận với Những điều khoản này. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản sau đây của Dịch vụ và  AEVIEWX sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào dành cho người dùng chưa đọc các điều khoản dịch vụ dưới đây.

TỔNG QUAN

Bằng cách đặt hàng với  AEVIEWX, bạn tự động chấp nhận tất cả các điều khoản dịch vụ được liệt kê dưới đây thời tiết bạn đọc họ hay không.

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ này mà không cần thông báo. Bạn phải đọc tất cả các điều khoản của dịch vụ trước khi đặt bất kỳ đơn đặt hàng nào để đảm bảo bạn có đủ khả năng ngày có bất kỳ thay đổi nào hoặc bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.

Bạn sẽ chỉ sử dụng   trang webAEVIEWX theo cách tuân theo tất cả các thỏa thuận được thực hiện với Instagram/Facebook/Twitter/Youtube/Trang mạng xã hội khác trên trang Điều khoản dịch vụ cá nhân của họ.
Giá AEVIEWX có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các Chính sách thanh toán/hoàn tiền vẫn có hiệu lực trong trường hợp giá những thay đổi.
AEVIEWX không đảm bảo thời gian giao hàng cho bất kỳ dịch vụ nào. Chúng tôi đưa ra ước tính tốt nhất về thời điểm đơn hàng sẽ được giao. Đây chỉ là ước tính và  AEVIEWX sẽ không hoàn tiền cho các đơn hàng đang được xử lý nếu bạn cảm thấy họ mất quá nhiều thời gian.  AEVIEWX cố gắng hết sức để cung cấp chính xác những gì chúng tôi mong đợi từ chúng tôi người bán lại. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền thay đổi loại dịch vụ nếu chúng tôi thấy cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

AEVIEWX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn hoặc doanh nghiệp của bạn có thể bị ảnh hưởng.
AEVIEWX không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ việc tạm ngưng tài khoản hoặc xóa ảnh được thực hiện bởi Instagram hoặc Twitter hoặc Facebook hoặc YouTube hoặc phương tiện truyền thông xã hội khác.

DỊCH VỤ

AEVIEWX sẽ chỉ được sử dụng để quảng cáo Tài khoản Instagram/Twitter/Facebook hoặc mạng xã hội và trợ giúp chỉ tăng cường "Diện mạo" của bạn.

Chúng tôi KHÔNG đảm bảo những người theo dõi mới của bạn sẽ tương tác với bạn, chúng tôi chỉ đảm bảo bạn sẽ có được những người theo dõi mà bạn trả tiền vì.

Chúng tôi KHÔNG đảm bảo 100% tài khoản của chúng tôi sẽ có ảnh hồ sơ, tiểu sử đầy đủ và ảnh được tải lên, mặc dù chúng tôi cố gắng biến điều này thành hiện thực cho tất cả các tài khoản.

Bạn sẽ không tải bất cứ thứ gì lên   trang webAEVIEWX bao gồm ảnh khoả thân hoặc bất kỳ tài liệu nào không được chấp nhận hoặc phù hợp với Instagram/Twitter/Facebook hoặc Mạng xã hội Cộng đồng truyền thông.

Tài khoản cá nhân sẽ không được hoàn tiền! Hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn được công khai trước khi đặt hàng.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Sẽ không hoàn lại tiền cho phương thức thanh toán của bạn. Sau một tiền gửi đã được hoàn thành, không có cách nào để đảo ngược nó. Bạn phải sử dụng số dư của mình cho các đơn đặt hàng từ  AEVIEWX.

Bạn đồng ý rằng sau khi hoàn tất thanh toán, bạn sẽ không nộp đơn tranh chấp hoặc yêu cầu bồi hoàn chống lại chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Nếu bạn nộp đơn khiếu nại hoặc yêu cầu bồi hoàn cho chúng tôi sau một thời gian đặt cọc, chúng tôi có quyền chấm dứt tất cả các khoản trong tương lai đơn đặt hàng, cấm bạn khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền để lấy đi bất kỳ người theo dõi hoặc lượt thích nào mà chúng tôi đã gửi tới bạn hoặc khách hàng của bạn Instagram/Facebook/Twitter hoặc mạng xã hội khác tài khoản truyền thông.

Đơn đặt hàng được đặt trong  AEVIEWX sẽ không được hoàn tiền hoặc hủy sau khi chúng được đặt. Bạn sẽ nhận được khoản tín dụng hoàn lại cho   của bạn Tài khoảnAEVIEWX nếu đơn hàng không thể giao được

Các đơn đặt hàng tài khoản cá nhân hoặc thất lạc sẽ không đủ điều kiện cho hoàn lại tiền, hãy chắc chắn xác nhận từng đơn hàng trước đặt nó. Chúng tôi không thể đảm bảo việc nạp tiền hoặc hoàn tiền nếu trang không còn tồn tại, tên trang đã được thay đổi hoặc tài khoản đã bị xóa, Hoặc link gốc là không còn hoạt động nữa.

Hoạt động gian lận như sử dụng trái phép hoặc bị đánh cắp thẻ tín dụng sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn. Không có ngoại lệ.

Vui lòng không sử dụng nhiều máy chủ cùng một lúc cho cùng một trang. Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn chính xác số người theo dõi/lượt thích trong trường hợp đó. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho những đơn đặt hàng này.

Chính sách này bao gồm cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Mọi thông tin cá nhân nhận được sẽ chỉ được sử dụng để điền vào đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc phân phối lại thông tin cá nhân cho bất cứ ai. Tất cả thông tin cá nhân được mã hóa và lưu trong các máy chủ bảo mật.